Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Aforti Holding prezentuje marcowe wyniki i planuje wejście w branżę leasingową

4 kwietnia 2017

Grupa Aforti Holding, która zajmuje się świadczeniem usług finansowych dla sektora MSP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za marzec 2017. W tym okresie Spółka Aforti Finance udzieliła 1,6 mln zł pożyczek, a wartość złożonych wniosków wyniosła rekordowe 11,5 mln zł. Aforti Exchange odnotowała obrót na platformie wymiany walut na poziomie 5,4 mln euro, co stanowi ponad 130 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Z kolei Aforti Collections otrzymała zlecenia windykacyjne na wartość 4,5 mln zł. Jednocześnie Aforti Holding poinformowała o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia podmiotu działającego w branży leasingowej oraz finansowania pojazdów.

Aforti Finance, która zajmuje się oferowaniem mikropożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w marcu udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Stanowi to ponad 160 proc. wzrost w porównaniu do marca 2016 r. W tym okresie złożono 191 wniosków na łączną, rekordową kwotę 11,54 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to odpowiednio niemal dwu- i trzykrotny wzrost.

Wartość udzielonych pożyczek jest zadowalająca, a sam wynik jest porównywalny do poprzedniego miesiąca. Natomiast na uwagę zasługuje skokowy wzrost wartości złożonych wniosków. Wskazuje on na duże zainteresowanie klientów naszymi produktami. Wartość wniosków po trzech miesiącach osiągnęła poziom niemal taki jaki był w całym 2016 r.” – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Aforti Exchange, zajmująca się prowadzeniem internetowej platformy wymiany walut, w marcu zrealizowała transakcje o wartości 5,4 mln euro. Stanowi to 130 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Po trzech miesiącach bieżącego roku łączna wartość transakcji wyniosła 15,6 mln euro i jednocześnie osiągnęła ponad połowę wyniku zaprezentowanego w całym 2016 r.

Windykacyjna Aforti Collections odnotowała ponad dwukrotny wzrost wartości zleceń windykacyjnych. Zaraportowana wartość wyniosła ponad 4,5 mln zł. Natomiast liczba zleceń wzrosła do ponad 5 tys. Jest to wynik lepszy o 141 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Nasza platforma walut rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny. Jednak nadal są to wartości dalekie od tych, jakie sobie wyznaczyliśmy w strategii. Dlatego musimy się skupić na dalszym wzroście jej rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów – tutaj doskonale sprawdza się cross-selling.” – mówi Klaudiusz Sytek

Zarząd Aforti Holding poinformował również o rozpoczęciu rozmów w sprawie przejęcia podmiotu działającego w branży leasingowej oraz finansowania pojazdów. Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding podkreśla, że jest to kolejny element realizacji strategii rozwoju na lata 2016-2018:

Chcemy by nasze portfolio usług finansowych było kompletne. Wejście w segment leasingowy oraz finansowania pojazdów pozwoli nam na zdywersyfikowanie biznesu oraz umożliwi oferowanie szerokiego portfolio produktów finansowych dla obecnych i potencjalnych klientów Grupy Aforti. Akwizycja podmiotu z tej branży wpisuje się w naszą strategię, którą konsekwentnie realizujemy.” – podkreślił Klaudiusz Sytek.

W ostatnich tygodniach Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za czwarty kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdziły szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Stanowi to ponad 43 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 proc. do kwoty 648 tys. zł. Na koniec okresu aktywa Grupy wynosiły 34,51 mln zł, czyli zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2015 r. Istotna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii na lata 2016-2018.


×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!