Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Czas na ocenę sytuacji.

20 marca 2015

Po burzliwym tygodniu, w którym wszyscy oczekiwali na aktualizację komunikatu FOMC, co miało dać wskazówki, kiedy zobaczymy cykl podwyżek w Stanach Zjednoczonych, dzisiejszy dzień będzie przebiegał relatywnie spokojnie.

Z protokołu po posiedzeniu Banku Centralnego Japonii, dowiedzieliśmy się, iż władze monetarne wierzą w osiągnięcie celu inflacyjnego (ustalonego na 2%) w roku fiskalnym, który rozpocznie się w kwietniu. Według przewodniczącego BoJ Kurody, CPI powróci do celu, kiedy rynek przestanie odczuwać negatywne skutki niższych cen ropy w światowych gospodarkach. Jednakże, jeśli poziom cen nie będzie podążał ścieżka pożądana przez Bank Centralny, istnieją jeszcze środki polityki monetarnej, które powinny spowodować ożywienie gospodarki lokalnej. Odnosząc się do programów Quantitative Easing Kuroda stwierdził, iż programy prowadzone przez FED, EBC oraz BoJ nie miały na celu osłabienia kursu waluty lokalnej, co mogłoby być uznane za kolejny rozdział wojny walutowej, a zapewnienie stabilności cen w tych regionach.

Zgodnie ze słowami szefa Banku Centralnego Australii Glena Stevensa, gospodarka krajowa rozwija się w tempie wolniejszym od potencjału, który w niej drzemie. Jednakże Stevens, nie uważa, iż tempo rozwoju gospodarczego jest powstrzymywane przez poziom stóp procentowych. Koszt pieniądza w światowych gospodarkach jest na niskich poziomach, bo na takich, według szefa RBA, powinien się znajdować. Stevens uważa, że teraz należy sobie zadać pytanie czy stopy procentowe są dostatecznie nisko, czy jednak potrzebne są dalsze kroki. O kursie dolara australijskiego powiedział, iż wydarzenia rynkowe oraz zmiany w danych makroekonomicznych nie zostały jeszcze w pełni odzwierciedlone w kursie AUD.

W Polsce opublikowano wczoraj protokół po spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej. Możemy w nim przeczytać, iż ostatnie cięcie stóp procentowych nie wyklucza dalszego dostosowanie, jeśli w skutek szoków zewnętrznych taka sytuacja będzie konieczna. Jednakże, takie kroki powinny być podejmowane bardzo spokojnie, gdyż zbyt niskie stopy procentowe mogą wspierać liczbę złych kredytów w sektorze bankowym. Słowa o potencjalnych podwyżkach należy brać na spokojnie, gdyż po obniżce o 50pb RPP będzie chciała poczekać na efekt decyzji na poziom cen oraz wzrost PKB.

Na froncie odczytów danych makroekonomicznych najistotniejszym wydarzeniem będzie publikacja CPI w Kanadzie. Wystąpienia publiczne szefów FEDu z Atlanty oraz Chicago mogą dać wskazówki, jaką ścieżkę widzą dla gospodarki amerykańskiej. Po godzinie 10:00 dolar kosztował 3,8589 złotego, euro 4,1205 złotego, funt 5,6871 złotego, zaś frank 3,9041 złotego.

Arkadiusz Trzciołek

Analityk Rynków Finansowych

XTB

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!