Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Grupa Aforti Holding nie zwalnia tempa. Po IV kwartale notuje ponad 43 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży.

14 lutego 2017

Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdzają szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62 mln zł. Jest to ponad 43 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W raportowanym okresie zysk netto Grupy urósł o 20 proc., a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie.

Grupa Aforti Holding po czterech kwartałach odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 62,40 mln zł, czyli o 43 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. Zysk netto całej Grupy wzrósł o 20 proc. do kwoty 648 tys. zł. Na koniec okresu aktywa Grupy wynosiły 34,51 mln zł, czyli zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2015 r. Istotna poprawa wyników to efekt konsekwentnie realizowanej strategii na lata 2016-2018.

 „Dla inwestorów którzy uważnie śledzili nasze miesięczne raporty operacyjno-sprzedażowe wyniki za czwarty kwartał nie są zaskoczeniem. Latem przyjęliśmy strategię rozwoju dla całej Grupy oraz dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Aforti Holding. Dzięki dobrze obranemu kierunkowi i konsekwentnej realizacji naszych celów rozwijamy się niezwykle dynamicznie. Duża część założeń strategii została już zrealizowana, dlatego niezbędne będzie podsumowanie dotychczasowych dokonań i być może wytyczenie nowych.” - powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

W samym czwartym kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 21,97 mln zł i były wyższe o 60 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Natomiast zysk netto Grupy Aforti Holding wyniósł 123,60 tys. zł wobec 324,01 tys. zł w IV kwartale 2015 r.

Podczas raportowanego okresu spółka Aforti Finance działająca na rynku pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, zanotowała ponad 72 proc. wzrost uruchomionych pożyczek w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. W tym czasie dwukrotnie wzrosła wartość złożonych wniosków pożyczkowych oraz ilość złożonych wniosków – odpowiednio o 139 proc i 94 proc.

Z kolei Aforti Exchange, która świadczy usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej, odnotowała w czwartym kwartale wzrost obrotów o prawie 51 proc. do kwoty 9,9 mln euro. Jest to wartość większa niż w całym pierwszym półroczu w 2015 r.

Windykacyjna spółka Aforti Collections zakończyła IV kwartał z prawie 21 mln zł wartości spraw windykacyjnych. W tym czasie pozyskał ponad 9,1 tys. sztuk zleceń.

Aforti Capital w czwartym kwartale skupił się przede wszystkim na pozyskiwaniu kolejnych klientów oraz oferowaniu usług w działalności corporate finance.

„Nasze operacyjne spółki w czwartym kwartale spisywały się niezwykle dobrze. Zarówno Aforti Finance jak i Aforti Exchange odnotowały skokowy rozwój. Dobre wyniki odzwierciedlają jak dobrze rynek przyjmuje nasze produkty i usługi. Jestem przekonany, iż kolejne okresy będą prezentować się również dobrze, a nawet lepiej. Dynamika rozwoju spółek nie została wstrzymana co potwierdziły ostatnie wyniki operacyjno-sprzedażowe za styczeń 2017 r.” – mówi Klaudiusz Sytek.

Jak podaje spółka w raportowanym okresie władze Aforti Holding podjęły również skuteczne działania zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na średnio– i długoterminowe. Wpływa to na bezpieczeństwo finansowe całej Grupy, zapewnia możliwość dalszego rozwoju i obniżenie kosztów finansowych.

„Zapewnienie odpowiedniego finansowania oraz płynności przy tak dynamicznym rozwoju Grupy jest niezwykle ważne. Wydłużenie okresów spłacenia zadłużenia zapewni Grupie stabilizacje oraz większą elastyczność finansową.” – zakończył Prezes Sytek.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!