Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Grupa Aforti Holding pokazuje bardzo dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe za czerwiec i uruchamia spółkę w Rumunii

5 lipca 2017

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, zaprezentowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za czerwiec 2017. Konsekwentnie dynamiczne wzrosty notuje Aforti Finance – wartość udzielonych pożyczek wyniosła 3,4 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 15,3 mln zł. Czerwcowe obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange osiągnęły wartość 5,6 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 1,3 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP, w czerwcu udzieliła 3,4 mln zł pożyczek. W tym samym okresie w minionym roku wartość ta wyniosła 487,8 tys. zł. Dynamiczny wzrost wyników w tym obszarze działalności Grupa zawdzięcza konsekwentnej rozbudowie własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski – obecnie funkcjonuje 6 oddziałów Aforti Finance. W czerwcu spółka przyjęła 190 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 15,3 mln zł, wobec 57 wniosków o wartości 2,5 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 13,8 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 64,1 mln zł.

Konsekwentnie rozwijamy się w segmencie mikropożyczek dla małych firm – w tym obszarze budujemy nasze przewagi konkurencyjne i umacniamy pozycję dzięki rozbudowie własnej sieci oddziałów. Wypracowaliśmy model działania, który pozwala nam na zwielokrotnianie wartości udzielonych pożyczek w ujęciu rok do roku – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez swoją platformę internetową w czerwcu wypracowała osiągnęła obroty o wartości 5,6 mln zł – były one trzykrotnie wyższe niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. W sześciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 33 mln euro.

W czerwcu zarejestrowana została spółka zależna Aforti Exchange w Bukareszcie – rozpoczęcie działalności na nowym rynku jest elementem realizacji przyjętej przez nas strategii w zakresie europejskiej ekspansji. Pracujemy nad rozszerzeniem koszyka par walutowych, rozbudowujemy nasze portfolio usług i produktów – podkreśla Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 1,3 mln zł nominalnej wartości zleceń przy 416 podpisanych umowach. Od początku roku wartość zleceń wyniosła 14,1 mln zł.

Aforti Collections w czerwcu zanotowała dobry wynik zarówno jeśli chodzi o wartość nominalną zleceń windykacyjnych jak i ich liczbę. Pierwsze miesiące działalności spółki poświęciliśmy na intensywne poszukiwanie zleceń, co buduje naszą pozycję na rynku. W ostatnich miesiącach pracowaliśmy nad budową sił sprzedażowych, a czerwiec był pierwszym miesiącem, w którym zespół sprzedaży Aforti Collections funkcjonował w pełnym składzie. Obecnie koncentrujemy się na realizacji zleceń i stabilnym rozwoju w tym obszarze biznesowym – mówi Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding w pierwszym kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 33 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzy krotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie wynik ten stanowi ponad połowę przychodów ze sprzedaży wypracowanych w całym 2016 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 374 tys. zł. Wpływ na zaprezentowane wyniki miało przede wszystkim skokowy wzrost udzielonych pożyczek przez Aforti Finance oraz stale rosnące obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!