Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Kolejny dobry kwartał Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A.

17 maja 2016

Za nami I kwartał 2016r, roku przełomowego dla branży finansowej. Kwartał w którym Grupa Kapitałowa Aforti osiągnęła ponad 11,4 mln zł przychodów, to więcej niż w całym 2014r! Kwartał zakończony prawie 0,055 mln zł zysku netto skonsolidowanego. Jako jedna z nielicznych instytucji finansowych notowanych na GPW i NC zakończyliśmy ten kwartał na podobnym poziomie co w zeszłym roku, co w sytuacji niesprzyjającego sentymentu do instytucji finansowych oraz dużych zmian w otoczeniu regulacyjnym należy uznać za sukces! Utrzymanie pozytywnej dynamiki oraz ciągłe doskonalenie oferty to nasz pomysł na sukces w 2016r!!

W I kwartale 2016r klienci internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl wymienili prawie 5,4 mln EUR to więcej niż w całym 2014r! Aforti Finance S.A. podpisało umowę z AS MIntos Marketplace dzięki której inwestorzy z prawie 40 krajów mogą finansować pożyczki udzielane przez Aforti Finance S.A.. Aforti Holding S.A. objęło certyfikaty inwestycyjne i dzięki temu powstał AFORTI MICROLOANS FIZ AN – fundusz utworzony w kooperacji z AgioFunds TFI – TFI mającym ponad 5,5 mld aktywów pod zarządzaniem.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!