Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Licencja EMI

27 stycznia 2021

Z radością i satysfakcją informujemy, że zostaliśmy dzisiaj powiadomieni przez naszą spółkę zależną z Wielkiej Brytanii – AFORTI PLC – o podpisaniu przez nią warunkowej umowy zakupu udziałów w unijnej spółce, która posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego „EMI” na podstawie odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazana licencja umożliwia świadczenie usług płatniczych i wydawanie oraz przechowywanie pieniądza elektronicznego.

Po spełnieniu warunków ze wspomnianej umowy nabycia udziałów EMI, spółce AFORTI PLC będzie przysługiwała możliwość nabycia pakietu kontrolnego akcji i rozpoczęcia działań operacyjnych. Równocześnie rozpocznie się proces upublicznienia AFORTI PLC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Przejęcie EMI wpisuje się w strategię grupy AFORTI, której celem jest zdobycie pozycji ogólnoeuropejskiego dostawcy kompleksowych rozwiązań finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

O kolejnych etapach inwestycji Zarząd AFORTI Holding S.A. będzie informował na bieżąco.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!