Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników

30 maja 2016

Szanowni

 

Podsumowując rok 2015 należy stwierdzić, że był to rok konsekwentnego kontynuowania strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową w 2014r. Koncentracja na usługach dedykowanych dla firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw owocuje coraz lepszymi wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej. Coraz więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców korzysta z usług Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. Od momentu powstania klienci internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl wymienili już ponad 25 mln EUR, a w samym tylko 2015r prawie 20 mln EUR! Aforti Finance S.A. przyjęło prawie 15,2 mln zł we wnioskach pożyczkowych oraz udzieliło prawie 2,3 mln zł pożyczek, oferta nasza jest dostępna w najlepszych sieciach pośrednictwa finansowego w kraju! Był to kolejny rok który Grupa Kapitałowa Aforti Holding zakończyła zyskiem netto, ponad 0,54 mln zł zysku netto wypracowaliśmy na naszej działalności operacyjno-kapitałowej. Był to też rok rekordowych przychodów ze sprzedaży w Naszej Grupie – ponad 43,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2015r! Dało to dynamikę rok do roku przychodów ze sprzedaży ponad 284%!

 

Był to kolejny rok gdzie Grupa zdobywała zaufanie inwestorów. Cały czas doskonalimy nasz serwis relacji inwestorskich, gdzie jako jedni z nielicznych regularnie informujemy inwestorów o zdarzeniach jakie dzieją się w Grupie, czy emitowanych raportach bieżących, a zarazem przy okazji okresowych wyników finansowych publikujemy prezentacje inwestorskie.

 

Silna koncentracja na działania prosprzedażowe a zarazem dbanie o jakość oferty pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mam głęboką nadzieję, że Inwestorzy nadal będą darzyli Spółkę zaufaniem, co przełoży się pozytywnie na wyniki osiągane przez Aforti Holding S.A.

 

Za już okazane zaufanie serdecznie Dziękuję!  

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Klaudiusz Sytek

Prezes Zarządu

 

 

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!