Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Podsumowanie IVQ 2015r w Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A.

18 lutego 2016

Za nami IV kwartał 2015r, kolejny kwartał realizacji nowej strategii Grupy zorientowanej na produkty dla sektora SME. Kwartał rekordowych przychodów ze sprzedaży oraz kolejny zyskowny. Kwartał w którym Grupa osiągnęła prawie 13,8 mln zł przychodów, to dużo więcej niż w całym 2014r i 39% więcej niż w III kwartale 2015r. Dynamika sprzedaży Grupy to ponad 284% Y2Y. Działania w Grupie w całości koncentrują się na dynamizowaniu sprzedaży w spółkach zależnych. Kwartał zakończony prawie 0,590 mln zł zysku netto skonsolidowanego – ponad 428% więcej niż w całym 2014r. Od momentu powstania klienci internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl wymienili już ponad 25 mln EUR (stan na 31.12.2015r) a w samym tylko 2015r prawie 20 mln EUR. Aforti Finance S.A. przyjęło prawie 15,2 mln zł we wnioskach pożyczkowych oraz udzieliło prawie 2,3 mln zł pożyczek, oferta Spółki jest dostępna w największych sieciach pośrednictwa finansowego w kraju.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!