Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Przychody Grupy Aforti Holding w pierwszym kwartale wzrosły do ponad 33 mln zł

15 maja 2017

Grupa Aforti Holding w pierwszym kwartale 2017 r. wypracowała ponad 33 mln zł przychodów. Jest to wynik 3 krotnie wyższy w porównaniu analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie wynik ten stanowi ponad połowę przychodów ze sprzedaży wypracowanych w całym 2016 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 374 tys. zł. Wpływ na zaprezentowane wyniki miało przede wszystkim skokowy wzrost udzielonych pożyczek przez Aforti Finance oraz stale rosnące obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange.

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Aforti Holding miała 33,29 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. stanowi to aż 192 proc. wzrost. Wynik ten przekroczył ponad połowę wypracowanych przychodów z ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto całej Grupy wyniósł 374 tys. zł. Pierwszy kwartał 2017 r. poświęcony był kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz koncentracji na budowie struktur operacyjnych Aforti Collections S.A. oraz budowie nowych oddziałów własnych Aforti Finance. Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych produktów i usług. Na koniec marca aktywa Grupy wynosiły 46,23 mln zł.

„Zaprezentowane wyniki są konsekwencją realizowania naszych założeń strategicznych. Dla każdej z naszych spółek mamy wytyczoną ścieżkę rozwoju z określonymi celami do zrealizowania w danym okresie. Stale rozwijamy nasze projekty i nadal rozglądamy się nad nowymi obszarami w które możemy wejść.” – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Świetne wyniki wypracowała spółka oferująca pożyczki dla sektora MSP – Aforti Finance. W raportowanym okresie udzieliła ona ponad 4,51 mln zł pożyczek. Stanowi to ponad siedmiokrotny wzrost w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2016 r. W pierwszym kwartale 2017 r. złożono 460 wniosków pożyczkowych na łączną wartość 22,67 mln zł. Skokowy wzrost popytu na usługi Aforti Finance był spowodowany przede wszystkim kontynuowaniem budowy własnej sieci sprzedaży na terenie całej Polski oraz bogatej ofercie produktów pożyczkowych.

Aforti Exchange zajmująca się prowadzeniem internetowej platformy wymiany walut odnotowała 15,64 mln euro obrotów. Jest to wynik prawie trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Wpływ na tak znaczący wzrost miało przede wszystkim udoskonalenie warunków oferty, wprowadzenie kolejnych funkcjonalności na platformie oraz poszerzenie grona stałych klientów.

„Aforti Finance i Aforti Exchange są naszym motorem napędowym. Zapewniają one rosnącą rozpoznawalność Grupy oraz wypracowują świetne wyniki operacyjno-sprzedażowe. W kolejnych okresach będziemy się skupiać na budowaniu własnych oddziałów na terenie całej Polski oraz na dalszym udoskonalaniu naszych usług i produktów.” – mówi Klaudiusz Sytek.
W pierwszym kwartale bieżącego roku spółka Aforti Collections, która zajmująca się windykacją oraz oferowaniem usług w działalności corporate finance pozyskała ponad 11 mln zł spraw przy prawie 13 tys. sztuk zleceń. Jak czytamy w raporcie pierwszy kwartał 2017 r. poświęcony był kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz koncentracji na budowie struktur operacyjnych spółki.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!