Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Rejestracja podwyższenia kapitału w Aforti Finance S.A.

25 listopada 2015

Aforti Finance S.A. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu sfinansowanie nowych inwestycji w sieć sprzedaży Spółki. W wyniku objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale przez dotychczasowych akcjonariuszy kapitał zakładowy Spółki wzrósł do kwoty 6.356.000 złotych.  Wysokie kapitały własne, duża sieć sprzedaży, dobry i przejrzysty proces udzielania pożyczek powodują że Aforti Finance stale buduje swoje przewagi konkurencyjne.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!