Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Rekordowy wzrost wartości udzielonych pożyczek i pierwszy miesiąc działania spółki windykacyjnej

3 listopada 2016

Dynamicznie rozwijająca się Grupa finansowa Aforti Holding, oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowała wyniki operacyjne i sprzedażowe za październik 2016. Spółka Aforti Finance zanotowała ponad trzy krotny wzrost wartości udzielonych pożyczek względem tego okresu poprzedniego roku. Świetny start zanotowała również nowopowstała spółka windykacyjna - Aforti Collections. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2016 r. wyniosła ponad 1 mln zł.

Grupa Aforti Holding podała do publicznej wiadomości dane operacyjno-sprzedażowe spółek Aforti Finance S.A. Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz zarejestrowanej na początku października Aforti Collections S.A. za październik 2016.

Spółka Aforti Finance S.A., oferująca mikropożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw w październiku 2016 r. udzieliła pożyczki o łącznej wartości 194 tys. zł. Był to wynik lepszy aż o ok. 224% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Od początku roku firma udzieliła pożyczki na łączną kwotę 2 474,5 tys. zł, co stanowi wzrost o ok 103%. W październiku 2016 r. wartość złożonych wniosków była wyższa o 39% względem tego samego okresu w roku poprzednim i wyniosła 1 308 tys. zł. Natomiast liczba złożonych wniosków wzrosła r/r o 11%.

„Systematycznie notujemy wzrosty zarówno jeśli chodzi o wolumeny jak i wartości udzielanych pożyczek. Dynamika rozwoju Aforti Finance nadal jest bardzo dobra, co pokazuje nam jak duże jest zapotrzebowanie rynku na tego typu usługi finansowe. – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

 

Spółka Aforti Exchange świadcząca usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej w październiku 2016 r. zanotowała wartość obrotu na poziomie 2 891 tys. euro, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

„Licząc od początku roku Aforti Exchange przekroczyła 21 mln euro pod względem wartości obrotu na platformie. Jest to wynik bardzo dobry w porównaniu do poprzedniego roku. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju to jest ona nadal zadowalająca. Jednak aby zrealizować zakładane cele do 2018 r. musimy ją poprawić. W tym celu zgodnie ze strategią będziemy prowadzić działania zmierzające do ekspansji na innych rynkach europejskich” – podkreślił Klaudiusz Sytek.

 

Spółka windykacyjna Aforti Collections, która została zarejestrowana na początku października zanotowała również świetne wyniki. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w pierwszym miesiącu działalności wyniosła ponad 1 mln zł. Spółka jednocześnie poinformowała, że dane porównywalne w przypadku tej spółki będą prezentowane od przyszłego miesiąca w formie miesiąc do miesiąca.

 

„Pomimo, iż spółka Aforti Collections jest najmłodsza w całej grupie kapitałowej to pokładane w niej ambicje są nie mniejsze niż w przypadku Aforti Finance czy Aforti Exchange. Oferta Spółki stanowi uzupełnienie naszej oferty oraz ułatwi nam osiągnięcie wyższego efektu synergii. W przyszłych okresach mamy nadzieję na pozytywną dynamikę rozwoju Aforti Collections.” – dodał Klaudiusz Sytek.

 

Grupa Aforti Holding zanotowała w pierwszej połowie 2016 r. 23,83 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015 był to wynik lepszy o 20%, kiedy to skonsolidowane przychody wyniosły 19,89 mln zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 332 tys. zł.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!