Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Sprzedaż udziałów w Spółce Dragon Partners

11 czerwca 2015

29 maja 2015r Aforti Holding S.A. podpisał warunkową umowę sprzedaży udziałów, stanowiących 60% udziałów w kapitale zakładowym, na rzecz Pana Mariusza Gołaszewskiego w Spółce Dragon Partners Sp. z o.o.. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zapłaty całości ceny za sprzedane udziały do dnia 10 czerwca 2015r. Zapłata ceny została zrealizowana tym samym ziścił się warunek zawieszający umowy i udziały zostały skutecznie sprzedane.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!