Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Zarząd

Piotr Królikowski
Prezes Zarządu
Piotr Królikowski
Piotr Królikowski pełnił funkcję członka zarządu Provident Polska, prezesa PTE Nordea i wiceprezesa Banku BPH odpowiedzialnego za bankowość detaliczną i MŚP. Był również członkiem zarządu Deutsche Bank PBC, gdzie od podstaw budował biznes Consumer Finance, a także pracował w Banku Millennium i Deloitte Business Advisory. Tworzył w Polsce biznes Svenska Handelsbanken oraz odpowiadał za połączenie Banku Austria Creditanstalt z Powszechnym Bankiem Kredytowym. Był też Dyrektorem Pionu Bankowości Komercyjnej i Skarbu w SGB Bank. W sektorze finansowym i firmach doradczych przez ponad 20 lat był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie strategii, dystrybucję, marketing, produkty, compliance, operacje i IT. Piotr Królikowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Albert Ludwigs -Universität we Fryburgu (Niemcy) oraz studiów podyplomowych na 2 kierunkach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył Advanced Management Programme INSEAD w Fontainebleau.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!