Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Aforti Holding: Solidny 19 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016

16 sierpnia 2016

Aforti Holding S.A., oferująca usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaprezentowała wyniki Grupy za I półrocze 2016 r. Skonsolidowane przychody w całym okresie wyniosły 23,83 mln zł, a zysk urósł do ponad 332 tys. zł. W lipcu Spółka opublikowała aktualizację strategii na lata 2016-2018, która zakłada skokowy rozwój działalności całej Grupy, a w rezultacie, w perspektywie dwóch lat debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Skonsolidowane przychody Grupy Aforti w całym I półroczu 2016 r. wyniosły 23,83 mln zł wobec 19,89 mln zł, co oznacza 19,81 proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Skonsolidowany zysk Grupy osiągnął wartość 332 tys. zł i był lepszy o ponad 54 proc. Zgodnie z zapowiedziami, w minionym półroczu Zarząd Aforti Holding intensywnie pracował nad dynamicznym wzrostem skali działalności. Do dalszej poprawy wyników ma się przyczynić realizacja opublikowanej 14 lipca zaktualizowanej strategii Grupy na lata 2016-2018.

„W pierwszym półroczu obserwowaliśmy dalszy rozwój operacyjny Grupy, który przełożył się na solidne wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 19 proc. w porównaniu do 2015 r - to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Kolejnym celem jest osiągnięcie zakładanej rentowności naszych projektów. Okres do końca roku jest dla nas niezwykle ważny i chcemy go wykorzystać by przygotować Grupę do dalszych dynamicznych wzrostów.”– powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding chce osiągnąć skokowy wzrost prowadzonej działalności dzięki rozwojowi organicznemu, jak i akwizycjom. Wzrost Grupy będzie wspierany przez występujące między spółkami efekty synergii oraz rozwój ofert x-sell, czyli dodatkowego pakietu usług pozwalających na stworzenie kompleksowej oferty. Strategia zakłada wzrost skali działalności kluczowych spółek operacyjnych: Aforti Exchange oraz Aforti Finance, a także ekspansję na polskim rynku oraz na rynkach europejskich.

„Rozmawiamy z podmiotami działającymi w branżach windykacyjnej oraz dystrybucji produktów finansowych. Dzięki ewentualnym akwizycjom będziemy mogli osiągać efekt synergii, co przełoży się na dalszy rozwój Grupy oraz na wyniki finansowe. To właśnie elementy naszej strategii” – dodał Klaudiusz Sytek.

 

W 2015 r. Grupa Aforti Holding zanotowała rekordowe 43,53 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do roku 2014 był to wynik lepszy o 284 proc., kiedy to skonsolidowane przychody wyniosły 11,32 mln zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy na koniec poprzedniego roku wyniósł 541 tys. zł. 

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!