Platforma dostępna w krajach Poland Romania
Aforti Exchange

Podniesienie kapitału w Aforti Exchange

21 września 2015

Aforti Exchange Sp. z o.o. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu sfinansowanie nowych inwestycji w platformę wymiany walut www.afortiexchange.pl . W wyniku objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale przez dotychczasowych udziałowców kapitał zakładowy Spółki wzrósł do kwoty miliona złotych.  Wysokie kapitały własne,  duża ilość par walutowych, stała opieka i współpraca z klientami powoduje że większość klientów Spółki to Klienci wykonujący stałe i regularne transakcje wymiany walut.

×Przepraszamy. Państwa przeglądarka CommonCrawl 2.0 nie spełnia minimalnych wymagań naszej platformy. Prosimy zaktualizować przeglądarkę!